Pagina 1 van 2  > >>

1 jul 2017

Van maandag 7 augustus tot en met vrijdag 25 augustus is de praktijk gesloten.

Bij dringende zaken neemt u contact op met de huisartsenpraktijk van dokter Hendrikx.

HAP Hendrikx
Groenstraat 2
5551 AV Valkenswaard (Dommelen) 

tel: 040 2015081

Op maandag 28 augustus is de praktijk weer geopend van 8 tot 17:00 uur.

7 feb 2017

Naast dokter Kochx en dokter Snoek werken er nog 2 extra huisartsen in de praktijk.

Vanaf 14 februari 2017 werkt huisarts Y. Meulenbroeks bij ons in de praktijk op dinsdag, donderdag en vrijdagmiddag.

huisarts M. van de Sande zal vanaf 15 februari op de woensdag in de praktijk aanwezig zijn.

13 feb 2015

De regels omtrent het uitwisselen van medische gegevens met de apotheek en huisartsenpost zijn veranderd.

In een spoedsituatie, als uw eigen huisarts niet beschikbaar is, kan het handig zijn als de dienstdoende huisarts een samenvatting van uw patientendossier en medicatieoverzicht op kan vragen via het LSP.

Wij willen van al onze patienten weten of zij willen dat een samenvatting van hun dossier opvraagbaar mag zijn op de huisartsenpost.

Op deze website en in deze folder leest u meer over het hoe en waarom van de procedure van toestemming verlenen.

U mag uw toestemming ook mondeling doorgeven aan de assistente of huisarts. Ook heeft de assistente blanco formulieren liggen om in te vullen.

U kunt uw beslissing in de toekomst altijd veranderen.

 

 

Hier bent u: Home

Welkom bij Huisartsenpraktijk De Pelikaan

Huisartsen mw. N.C.J.A.M. Kochx en mw. J.E. Snoek

Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer

040-2011001

Als u dit nummer belt, hoort u een keuzemenu. Luister het menu helemaal af.

Bij levensbedreigende situaties kiest u 1

Onze praktijk is van maandag tot en met vrijdag geopend van 08:00 tot 17:00 uur

Na 17:00 uur en in het weekend belt u 0900-2049220 voor de huisartsenpost.

Voor vragen, adviezen en het maken van afspraken kunt u bij onze assistentes terecht. U helpt de assistente door de gesprekken voor te bereiden en kort te houden. Voor leerdoeleinden kan het zijn dat uw gesprek wordt opgenomen.

informatie over urineonderzoek

Afspraak spreekuur

telefonisch spreekuur

herhaalrecepten

visites